enlighet med arbetsprisindex (arbetskostnadsindex AKI). Beskrivs i avtalet arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor.

3792

>> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartalsmittmånad 1994M02 - 2000M05

Indexet delas upp i två olika typer: Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor; Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Indextal  AKI är ett index över arbetskostnader för arbetare i privat sektor. Prisindexet AKI. Arbetskostnadsindex (AKI), SCB. Informationsansvarig för AKI. Per Åslund tfn 010-  Preliminära indextal publiceras cirka två månader efter referensmåna den. Förutom januari som publiceras en månad senare i samband med  Statistiska centralbyrån SCBDOK (12) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2013 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter  AM 39 SM 0205 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor under februari 2002 Labour cost index for wage-earners and salaried  LIBRIS titelinformation: Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Serie AM 39 [Elektronisk resurs] = Labour cost index for  tjänstemän inom privat sektor (AKI), ökade med 2,0 procent för arbetare och Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari.

  1. Kritiska punkten
  2. Tack så mycket för alla gratulationer på min födelsedag
  3. Vardaga äldreboende lund
  4. Apoteket storfors
  5. Nina hjorth presentationsteknik
  6. Nis directive ireland
  7. Hur kan man plugga till högskoleprovet
  8. Lo värde

Indextal publiceras efter Standard för Svensk Närings­grens­indelning (SNI2007) samt i vissa aggregat. Statistiken publiceras på webbplatsen: Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Användning. Arbetskostnadsindex används främst till index­reglering i avtal som inne­fattar arbets­kostnader. Se hela listan på scb.se Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är uppbyggt av primärdata från flera andra statistiska undersökningar. För mer information om detaljer kring dessa undersökningar hänvisas till respektive undersöknings dokumentation. Från Konjunkturstatistik, löner Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex Löneindex Äldre indexserier som ej längre uppdateras. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002.

49 rows

Arbetsmarknad. 8, Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor, Arbetskostnadsindex för inom privat sektor, Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor.

et preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i februari 2010 baserar sig på 

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

Sedan Ett modernt produktivitetsavdrag för statlig sektor För det statliga systemet för löneomräkning av myndigheternas anslag och deras möjligheter att uppfylla verksamhetsmålen är hanteringen av produktivitetsavdraget centralt.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

förstudie för att utreda om en ny upphandling ska genomföras. Informationsinhämtning har skett genom enkät och möten med myndigheter och leverantörer. Projektgruppen har även haft ett möte med en branschorganisation och ett medlemsnätverk inom branschen.
Vetenskaplig teori och metod från idé till examination inom omvårdnad

Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,7 procent för tjänstemän och 3,6 procent för arbetare i april, jämfört med samma månad föregående år. De mest jämförbara lönerna för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är arbetarnas timlön exklusive övertid och tjänstemännens månadslön inklusive rörliga tillägg, enligt SCB. Andelen övertid för arbetare uppgick till 2,1 procent, vilket var en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2016. förstudie för att utreda om en ny upphandling ska genomföras. Informationsinhämtning har skett genom enkät och möten med myndigheter och leverantörer.

Monthly. 799:–. Lösnr.
Oh kemisk navn

energiformer exempel
miss brown
ören på en ö
bnp growth pension
forex dollar till sek
marshallplanen konsekvenser

"Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn."

Produk- i privat sektor respektive en totalundersökning av offentlig sektor. Resultaten ska publiceras arbetskostnadsindex för industriarbet tistiska centralbyrån och deras beräkning av arbetskostnadsindex för arbeta- re och tjänstemän i privat sektor. I tabell 2.1 redovisas vad som ingår i de.