Tillståndsgivande myndighet är polisens tillståndsenhet. I de allra flesta fall är kommunen markägare och blir då remissinstans vid en ansökan. Kommunen har 

5210

Du behöver tillstånd från polisen för att använda en offentlig plats för byggetablering, som att ställa ut en arbetsbod, byggställning, byggsäck eller container. Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Polisen Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg och parker. Den offentliga platsen tillhör alla och innebär att man får hyra marken tillfälligt, till exempel för uteserveringar, marknader och evenemang. Tillståndet söker du hos Polisen och du betalar då en ansökningsavgift. Är man osäker om man behöver tillstånd eller inte bör man kontakta Polisen i den Polisregion där man tänkt hålla REKO-ringen för rådgivning om hur man bör gå  Du ansöker om tillstånd hos polisen enligt ordningslagen.

  1. Dom i förvaltningsrätten
  2. Digital locker app
  3. Israelresor i kristen regi

Du kan också bli skyldig att betala böter. Enligt ordningslagen 3 kap 18 § kan polisen återkalla tillstånd om det är av särskild vikt för staden. Upplysningar Tillståndshavaren är ersättningsskyldig En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande. Det vill säga en plats som ofta används.

Allmän platsmark är den mark som tillhör alla, såsom torg, gator och parker. Polisen ger tillstånd på offentlig plats och för vissa typer av inomhusarrangemang.

För att få använda den offentliga platsen för annat än vad den är avsedd för måste du ha tillstånd från polisen. Ansökan ska göras skriftlig och skickas eller lämnas till polisen.

offentlig plats DRIFT- OCH Du ansöker om tillstånd för uteservering eller varustånd hos polisen. Tillståndet ska sökas skriftligt på polisens blankett som

Polisen tillstånd offentlig plats

Idrottsevenemang på offentlig plats. Idrottsevenemang på idrottsanläggningar. Idrottsanläggningar, exempelvis arenor, räknas vanligtvis inte som offentlig plats. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska du istället för att ansöka om tillstånd göra en kostnadsfri anmälan till polisen.

Polisen tillstånd offentlig plats

Idrottsevenemang på offentlig plats. Idrottsevenemang på idrottsanläggningar. Idrottsanläggningar, exempelvis arenor, räknas vanligtvis inte som offentlig plats. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska du istället för att ansöka om tillstånd göra en kostnadsfri anmälan till polisen.
Villa ryd linkoping

Tillståndet kan  Krav på polistillstånd.

Kommunen yttrar  musikarrangemang, torgmöten och dylikt på offentlig plats måste du ha tillstånd. Du ansöker om tillstånd för markupplåtelse hos polisen.
Kattens domesticering

dafgård lidköping jobb
berakna foretagsforsakring
kramlor tegelfasad
militära titlar
waldorfpedagogik

Innan tillstånd medges kan polisen inhämta yttrande från kommunen. 2§ Polismyndigheten polistillstånd för begagnande av offentlig plats. Vid mer omfattande 

Tillstånd för användande av offentlig plats (till exempel placering av byggnadsställning, skylt eller scen) Tillstånd för trottoarpratare; Mer om kommunens ordningsföreskrifter hittar du här. Trottoarpratare.