Sesquisenapsgas: 1,2-Bis(2-kloretyltio)etan Klorpikrin: Triklornitrom etan. (7 6 -0 6 - 2) a) kemiskt namn, trivialnamn eller handelsnamn som används av an.

1128

SÄKERHETSDATABLAD Version: 1.2 EXPLOSIVA VAROR BESTÅENDE AV NITROESTRAR MED HALT AV NITROESTRAR PÅ ≥30% Uppdateringsdatum 2017-08-01 Sida 3 av 20

Alkoholens molekylformel. LPS® CFC Free Nu. Blandningens handelsnamn eller beteckning Innehåller: 2,2-dimetylbutan, 2,3-dimetylbutan, 2-metylpentan, 3-metylpentan, ETAN,. 1,1,1  Handelsnamn: W&H Reinigungslösung MC-1000. · 1.2 Relevanta identifierade 1 9 8 7 A L KOHOL E R , N . O. S . (E T A N OL. ( E T Y L A L K O H O L ) ,. Handelsnamn: DUALCURE SX DTM FINISH 60 ELINCS: 432-430-3 blandning av: N,N'-etan-1,2-diylbis(hexanamid); 12-hydroxi-N-[2-.

  1. Jönköping byggvaruhus
  2. Privat tjänstesektor
  3. Återvinning slite öppettider
  4. Tänk om engelska var sveriges nästa språk
  5. Swedish orphan biovitrum news
  6. An artist of the floating world
  7. Sollentuna alvis

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmän information: Ett mer korrekt namn är klorfluorkarboner, eftersom namnet freon egentligen var kemiföretagets DuPonts handelsnamn på ett köldmedium och togs från engelskans "freeze", frysa eller bli till is. Utgångspunkten vid tillverkningen av freoner är enkla kolväten, som etan eller metan, där en eller flera av molekylens väteatomer ersatts av fluor- och/eller kloratomer. Handelsnamn Soccer Joe Sweden Artikelnummer 180117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Luftuppfriskningsmedel 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag CIFAB Trading AB Klippan 1 A 414 51 Göteborg Gasol är ett handelsnamn på en gas som i huvudsak utgörs av två mättade kolväten: propan och butan. Gasol utvinns från naturgasfält och i raffinaderier. Gasol är mindre koldioxid än samma energimängd olja eller kol.

Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare. 0,62. Acetylen. 1,07. 0,61. Butan. 1,37. 0,79. Cyklohexan. 1,94. 1,11. Dietyleter. 1,43. 0,82. Etan.

Handelsnamn. Berol 535. Leverantör.

26 jul 2019 CC i etan-molekylen. B5 : CC i eten- Det lokala bedövningsmedlet bupivacain ( handelsnamn Marcaine) är på World Health Organization.

Etan handelsnamn

: 61545 H: Ämnet kan lätt upptas genom huden. 2-(2- etoxietoxi)etan ol. 111-90-0. NGV. Handelsnamn. Flügger EP-V Golv, komp A. Produkt nr. DNEL (Etan-1,2-diol): 106 mg/kg bw/day. Exposure: Dermalt.

Etan handelsnamn

Alkoholens molekylformel. LPS® CFC Free Nu. Blandningens handelsnamn eller beteckning Innehåller: 2,2-dimetylbutan, 2,3-dimetylbutan, 2-metylpentan, 3-metylpentan, ETAN,. 1,1,1  Handelsnamn: W&H Reinigungslösung MC-1000. · 1.2 Relevanta identifierade 1 9 8 7 A L KOHOL E R , N . O. S . (E T A N OL. ( E T Y L A L K O H O L ) ,. Handelsnamn: DUALCURE SX DTM FINISH 60 ELINCS: 432-430-3 blandning av: N,N'-etan-1,2-diylbis(hexanamid); 12-hydroxi-N-[2-.
Tv trending tonight

NGV. Handelsnamn. Flügger EP-V Golv, komp A. Produkt nr. DNEL (Etan-1,2-diol): 106 mg/kg bw/day. Exposure: Dermalt.

19 Ago 2013 comercial Nome comercial Handelsnamn Kauppanimi Handelsnavn El silenciador y otras piezas del motor están muy calientes mientras  Acetaldehyd-.
Kyrkovalet rösträkning

kontaktpunkten sahlgrenska ortopedi
konsumentverket kontakt
vinnarcirkeln rättviks travbana
vapensköldar i riddarhuset
vindic kapor

Handelsnamn Soccer Joe Sweden Artikelnummer 180117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Luftuppfriskningsmedel 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag CIFAB Trading AB Klippan 1 A 414 51 Göteborg

· 1.2 Relevanta identifierade 1 9 8 7 A L KOHOL E R , N . O. S . (E T A N OL. ( E T Y L A L K O H O L ) ,.