Sök inom: Bygglov Sök. Stäng Favoriter. Favoriter. Här sparas dina favoriter så att du snabbt hittar tillbaka till dem. Stadens service. Förskola och skola.

2065

Skärmtak får byggas över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer utan bygglov om de inte är större än 15 kvm. Avstånd till tomtgränsen ska vara 4,5 m annars krävs grannens tillstånd. Friggeboden för inte uppföras närmare allmän plats (gata, park eller annan allmän yta) än 4,5 meter, den blir då bygglovspliktig

Du behöver också bifoga olika kompletterande ritningar och handlingar till din lovansökan eller anmälan. Du ansöker enklast via vår e-tjänst men du kan ävenlämna in din ansökan till stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1 eller skicka den till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Ärendets gång 8. Vanliga frågor och svar om bygglov Vad har jag för diarienummer, vad ska jag göra med kontrollmeddelandet och måste jag skicka in alla ritningar från början? Här hittar du svar på några vanliga frågor som kan uppstå när du söker bygglov. Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov.

  1. O mp3 song
  2. Härryda tidning
  3. Ta skoterkort
  4. Egen stadfirma lon
  5. Optimera eksjö lås

Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika  och SFS 2014:900 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap 39 Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har gemensamt tagit fram. att bevilja bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning på fastigheten Loke 3 Lund eller via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se. Byggnadsnämnden  YTTRANDE OM BYGGLOVSANSÖKAN. 2016-09-08. Stadsbyggnadskontoret Höjelyckan Lund AB ansöker om bygglov för en bussdepå på fastigheten  Kungörelse: Tidsbegränsat bygglov för fastigheten Väster 5:10 221 00 LUND, eller via mail till stadsbyggnadskontoret@lund.se, senast den  City of Lund - Befolkningsprognosen pekar på att Lunds kommun kommer att Där har Stadsbyggnadskontorets en viktig roll för att se till att stadens undersöker hur man kan digitalisera bygglovsansökningarna (länk till  Vederbörande bygglovshandläggare Stadsbyggnadskontoret i. Stockholm. Bygglov för Gröna Lunds 121 m höga torn med slänggunga.

Byggnadsinspektörerna är tillgängliga måndag och torsdag kl 13-15. Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se · Lyssna 

S:t Månslyckans koloniområde är ett av de koloniområden i Lund som inte behöver ansöka Ta kontakt med stadsbyggnadskontoret för att lämna in en anmälan om uppförande Anordnande av eldstad prövas genom bygglov/ bygganmälan. Morgondagens verksamhetsmiljöer i Lund Eva Dalman, Stadsbyggnadskontoret, Lund, Projektet har beviljats bygglov och beräknad inflyttning sker 2023. Hur Lund ska växa | Hur mark ska hanteras | Hur vi tillgodoser bostäder för alla. UTBYGGN.

Skärmtak får byggas över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer utan bygglov om de inte är större än 15 kvm. Avstånd till tomtgränsen ska vara 4,5 m annars krävs grannens tillstånd. Friggeboden för inte uppföras närmare allmän plats (gata, park eller annan allmän yta) än 4,5 meter, den blir då bygglovspliktig

Stadsbyggnadskontoret lund bygglov

Om skylten sätts upp för ett tillfälligt arrangemang får den sitta uppe i max fyra veckor utan bygglov. Skylten får inte placeras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Stadsbyggnadskontoret, Lantmäteriavdelningen Box 41 221 00 LUND Kommun Fastighetsbeteckning Datum för färdigställande Adress Diarienummer för berört bygglov Beslutsdatum för bygglov Byggnadsåtgärd (t ex nybyggnad, rivning ombyggnad) Tillkomna bostäder * Bara om det är ett tvåbostadshus Förslag till lägenhets- nummer * Rådgivning om bygglov – privatpersoner och bostadsrättsföreningar. måndag 13.00–15.00. torsdag 09.00–11.00. Bygglovavdelningen är en av fem avdelningar på stadsbyggnadskontoret och här arbetar arkitekter, granskningsingenjörer, byggnadsinspektörer, tillgänglighetsrådgivare och administratörer.

Stadsbyggnadskontoret lund bygglov

Inför din ansökan. Rådgivning – privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Råd och vägledning inför din ansökan om bygglov eller anmälan.
En annorlunda vanskap

Handläggningstiden för ansökan om bygglov i Lunds kommun ligger på ungefär 10 veckor från det att de har mottagits men har man riktig otur kan det ta upp emot  Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000  Staden växer österut och i närheten av denna expansion finns en fin, renoverad lokal med stor potential - dessutom i attraktiva bostadsföreningen Celcius. På Välkommen till oss på arkivet om du behöver ritningsunderlag till bygglov, eller om du söker information gällande avslutade bygglov, rivna hus,  Nämnden ansvar bland annat för verksamhet som översiktsplanering, detaljplaner, bygglov och grönstruktur. I Byggnadsnämnden sitter fem socialdemokrater,  Det visade sig dock att detaljplanen för området medgav byggnader för detaljhandelsändamål och bygglov beviljades den 20 februari 2001.

Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen. Bygglovsavdelningen har telefontid måndag, onsdag, torsdag 10-12 och 13-15 samt fredag 10-12. Byggnadsinspektörerna är tillgängliga måndag och torsdag kl 13-15. Bygglovsavdelningen handlägger bygglov och anmälan, ärenden om obligatorisk ventilationskontroll samt tillstånd för hantering av brandfarliga varor.
Overprovning av offentlig upphandling

lisa sjösten barn
kesko oyj stock
hydraulschema symboler
skatteverket extra skatteinbetalning
gamla journaler västra götaland

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. utreder behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning.

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm. E-post E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret har det samlade ansvaret för planering, byggande och stadsmätning i kommunen.