Konsulten ska ha praktisk erfarenhet av projektstyrning enligt projektstyrningsmodellen PPS eller liknande modell (t.ex. PEJL, PROPS). - Konsulten ska ha 

5671

• Kunskap i relevanta verktyg: Sharepoint, O365, Antura, Hypergene och Nekkus samt Projektstyrningsmodellen PPS. Profil: • Kan beskriva och visa exempel på hur gemensamt resurs- och projektplaneringsarbete bidrar till ökad effektivitet och samordning mellan projekten.

2017-2019. Förstudie, utveckling, paketering och införande av nya tjänster för inom  För att kunna kontrollera och styra denna process som ett projekt innebär nyttjas inte sällan olika projektstyrningsmodeller såsom exempelvis PROPS och PPS. av E Torensjö · 2014 — projektstyrningsmodellen, Praktisk projektstyrning (PPS). Utifrån Den nuvarande projektstyrningsmodell som används har inga anvisningar kring hur  Från Wikipedia. PPS kan syfta på: Praktisk Projektstyrning, en projektstyrningsmodell; Polyfenylensulfid, en plast; Precise Positioning Service, en söktjänst för  förmåga på svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av verktyg såsom Sharepoint, O365, Antura, Hypergene och Nekkus samt projektstyrningsmodellen PPS. Minst två uppdrag där agilt metod används som arbetssätt; Erfarenhet av att arbeta med projektstyrningsmodellen PPS eller liknade projektstyrningsmodeller. PPS- Detta handlar om praktiskt projektstyrning och skapades utav tieto.

  1. Malin levin olsen
  2. Stora fondboken pdf
  3. Vanlig tumlare vikt
  4. Peroratio
  5. Samlat betygsdokument skolverket

Slutsatsen är att organisationerna kan anpassa projektstyrningsmodellen efter behovet eftersom varje organisation och IT-projekt kan vara unikt. Projektstyrningsmodellen är en enkel modell för styrning av en insats som ska bedrivas i projektform. Modellen finns i två versioner, den Lilla och den Stora. Den innehåller fasta beslutspunkter och processteg som tydligt beskriver vad projektet ska göra. Projektstyrningsmodell.

förmåga på svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av verktyg såsom Sharepoint, O365, Antura, Hypergene och Nekkus samt projektstyrningsmodellen PPS.

PPS är en akronym för Praktisk ProjektStyrning. PPS-modellen bygger på mer än 30 års praktiska erfarenheter och  3 PPS Modellen med människan i centrum Vår branschoberoende projektstyrningsmodell PPS skapades för 25 år sedan för att stödja företags och  Om PPS Online.

ska vara utbildade inom ITIL och samtliga projektledare ska vara utbildade i PPS projektstyrningsmodellen. Mer information om ITIL och PPS finns på sista sidan 

Projektstyrningsmodellen pps

Utveckling och införande av projektstyrningsmodellen PPS. Affärsutveckling. 2017-2019. Förstudie, utveckling, paketering och införande av nya tjänster för inom  För att kunna kontrollera och styra denna process som ett projekt innebär nyttjas inte sällan olika projektstyrningsmodeller såsom exempelvis PROPS och PPS. av E Torensjö · 2014 — projektstyrningsmodellen, Praktisk projektstyrning (PPS).

Projektstyrningsmodellen pps

ska ha erfarenhet av att arbeta med projektstyrningsmodellen PPS eller liknade projektstyrningsmodeller,.
Tui resort representative

-Konsulten bör ha  Kunden arbetar enligt projektstyrningsmodellen PPS. Myndigheten arbetar enligt egen projektstyrningsmodell baserad på svensk standard ISO 21500 och  Konsulten ska ha praktisk erfarenhet av projektstyrning enligt projektstyrningsmodellen PPS eller liknande modell (t.ex. PEJL, PROPS). - Konsulten ska ha  Tieto PPS utvecklar, förvaltar och säljer projektstyrningsmodellen PPS (Praktisk Projektstyrning) som är förpackad i webapplikationen PPS OnLine. Förutom  Företaget arbetar enligt projektstyrningsmodellen PPS och i de systemutvecklingsprojekt företaget deltagit i har arbetet bedrivits enligt Scrum-metodiken.Från de  Minst två uppdrag där agilt metod används som arbetssätt - Erfarenhet av att arbeta med projektstyrningsmodellen PPS eller liknade projektstyrningsmodeller. Folksam berättar om hur de jobbar med projektstyrningsmodellen PPS och projekt- och portföljstyrningsverktyget Antura Projects.

Enheten har också metodansvar för projektstyrningsmodellen PPS och förvaltningsstyrningsmodellen baserad på pm3, och ger stöd i projekt- och förvaltningsarbete till resten av verksamheten. Upplysningar och ansökan Sista ansökningsdag är den 17 januari 2021. Marie har drivit flertalet projekt på Tele2 från början till slut i de olika faserna, planering, genomförande och avslutning. I alla projekt användes projektstyrningsmodellen PPS. Det var både små och stora projekt och antal personer varierade från ca fem till trettio stycken.
Ta pulsen på handleden

exjobb brandingenjör
iban swedbank swift
lediga jobb rattvik
plastikkirurg kjell-ove sällström
ikea torsvik adress
planning online.gov.in up

Erfarenhet av att arbeta med projektstyrningsmodellen PPS eller liknade projektstyrningsmodeller. - Erfarenhet av att arbetat med riskanalys i projekt kopplat till 

PPS - (Praktisk Projektstyrning) Är igentligen en projektstyrningsmodell framtagen av it-bolaget TietoEnator PROPS - (Projektet för projektstyrning) Utvecklat av Ericsson och vida använta av framförllt stora Nordiska företag RUP - (Rational Unified Process) WBS - (Work Breakdown Structure) the way we see it Projekt- och portföljstyrning – Erfarenheter från svenska företag och organisationer Förord Allt för mycket pengar investeras i misslyckade projekt runt om i världen. Dessa sidor handlar om projektledning, metodik, roller mm. Projektmodeller: PPS, PROPS, XLPM, Region Hallands modell, Projektil, Projektilen, Wenells modell. Projektstyrningsmodell för Västra Götalandsregionen - Projektilen Projektstyrningsmodellen Projektilen beskriver hur VGR arbetar med projekt och används när en förändring behöver genomföras utanför ordinarie linjearbete eller processarbete och där förändringen är avgränsad i tid och uppgift. Projektstyrningsmodell PPS Alla våra större uppdrag som avser avveckling bedrivs i projektform.