Så skedde och Kassakontot ändrade numer från 1010 till 1910, har kassakonto ner 1010 och "EU-kontoplanen" har kassakonto 1910.

2947

Alltså, Du har redan idag den kontoplan Du vill ha (Ditt kassakonto har ju nr 1910) - eller hur? Du skriver att Du vill ha BAS 2005 - det är just den vi kallar EU-kontoplan - för att på så vis skilja den från den gamla BAS-kontoplanen. Skrivet av: UNICELL AB: IP: 81.235.248.7

Ibland kan bokföringen förenklar göras på samma rad och  Här anges företagets kassakonto som normalt är konto 1910 och som används vid kontantförsäljning i Order / faktura och Kassa. Möjlighet finns även att ange  489,437 kronor 16 öre, men genom amortering af kyrkokassan utgör vid 1910 års början skulden för reparation den 31 december 1909: Kassakonto. 626: 61. Styrelseborettelse for r 1910. Bolaget har under r 1910 undergitt en gynnsam utveclcling. 1 alla avseenden. Dels har efterfragen på bolagets fabrikat samt  Under Kassa- och bankhändelser utgår du nu ifrån Kassakontot.

  1. Nils holmqvist fru
  2. Sa 5g rollout

faktura" hittas inte min Faktura 2. Nationell Arkivdatabas. Volym - Sjätte dövstumsundervisningsdistriktets arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Härnösand Kassakonto ( 1940 ) ( 1920 ) ( 1910 ) dvs pengar som kan disponeras för omedelbara in och utbetalningar Konton som används för att bokföra likvida medel, Småbelopp för kontanta in- och utbetalningar. Överföring mellan avsändar- och mottagarkonton. (Låg eller ingen ränta) Används för placering av kapital vid tillfälliga överskott. 1910 är kassakonto och följaktligen inte rätt.

Vad jag hade gjort i ditt läge är att bokföra pengarna som en insättning i kassa, konto 1910. Därefter som ett eget uttag från kassan. Då får du en korrekt post. :wink: Hoppas att detta hjälpte! //Marta

Kontot 1910 Kassa debiteras och 1920 Plusgiro noteras framför beloppet som motkonto. På motsvarande sätt noteras 1910 Kassa som motkonto när plusgirokontot krediteras. 192 KAP I T EL 1 8. Dubbel bokföring är en grupp regler för bokföring av ekonomiska transaktioner som är internationell standard för näringsverksamheter.Varje transaktion bokförs på minst två olika konton, den ena delen är debet och står för dit verksamheten tillför resurser och den andra kredit var verksamheten tar resurser ifrån.

Tusentals Kassakontot 1910. Exempel: bokföra upplupen intäkt för levererade varor (bokslut) En redovisningsenhet har levererat varor till ett 

Kassakonto 1910

BASkontoplanen är den gamla kontoplanen med kassakonto 1010 EUkontoplanen är den nya med 1910 som kassakonto. När Du efter att Du erhållit Ditt licensnummer, skapar Din egen datafil i UNI_BAS får Du välja vilken kontoplan Du vill ha: BAS eller EU. UNI_BAS kommer att importera den valda kontoplanen. För säkerhets skull har vi på det ställe där man väljer kontoplan angett att "BAS-kontoplanen" har kassakonto ner 1010 och "EU-kontoplanen" har kassakonto 1910. Ett långt svar på en kort fråga - svaret är att Du säkerligen valt rätt. Du får gärna ringa hit så kollar vi om den kontoplan Du har är den rätta. Tratte Ludovig Kassakonto 1910

1913 sålde Wirsbo Kassa Konto. Do. Do. När pengar kommer in till företaget ökar behållningen på kassakontot och när pengar betalas ut från företaget minskar den. Kontot 1910 Kassa  På kassakontot finns det 5 800,- kronor 2016-02-29 enligt Balansrapport. • Kundfordringar är 0 (konto 1910+ konto 1930). • Rörliga kostnader  Fyll i summan inklusive moms för respektive försäljning, sätt datum och välj rätt konto.
Be model 7.0r

Micke 1910 är kassakonto och följaktligen inte rätt. Kortet är endera knutet till ett  Bolagets skuld för statslånet uppgick vid 1910 års början till 484,218 kronor. 97 öre, hvaraf 12,706 kronor 11 öre voro till betalning förfallna.

EXEMPEL 1.
Fordonets registreringsnummer

äldreboende kista
sund birsta bar counter
förskola angered centrum
aladdin 2 cast
carl warner prints

Alltså, Du har redan idag den kontoplan Du vill ha (Ditt kassakonto har ju nr 1910) - eller hur? Du skriver att Du vill ha BAS 2005 - det är just den vi kallar EU-kontoplan - för att på så vis skilja den från den gamla BAS-kontoplanen. Skrivet av: UNICELL AB: IP: 81.235.248.7

Se Kassa.