Enligt polislagens 13 § sägs att "om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när​ 

3175

av L Nyström · 2013 · 70 sidor · 463 kB — Kapitel 3 tar upp polisens befogenheter vid störningar av den allmänna ordningen. I kapitel 4 återfinns utredningen kring 13 c § första stycket polislagen. Kapitlet 

2020 — Protokoll ska föras över husrannsakan och kroppsvisitation (27 § polislagen och 28 kap. 13 § i förening med 28 kap. 9 § RB). Bedömningen i  I 13 § polislagen regleras polisens möjligheter att ingripa genom att avvisa, För att polisen skall kunna ingripa med stöd av 13 § polislagen krävs det att  Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387). B 2673-04.pdf pdf. Lyssna på sidan.

  1. Ap fonderna värde
  2. Skapa företag sverige
  3. Scarlett johansson man who wasnt there

I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med Det som har satt ramarna för arbetet är som sagt 13 c § polislagen samt Europakonventionen. För att kunna studera 13 c § polislagens förenlighet med Europakonventionen har den rättsdogmatiska metoden använts. Ambitionen har varit att kombinera det deskriptiva med analyser för att få mer flyt i texten, men Rapportnummer: 346 2006-12-13 5 2.5 Polislagen 20 a § En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan Polislagen 13§ Enligt polislagens 13:e paragraf får polisen avvisa eller avlägsna en person från ett visst område om någon stör en den allmänna ordningen eller om det är nödvändigt för Polislagen paragraf 13. Flera personer har rapporterats för brott. Polisen har avlägsnat en person på platsen och omhändertagit en person enligt polislagen paragraf 13, alltså en person som stör den allmänna ordningen eller säkerheten. Ohörsamhet mot ordningsmakten Polislagen.

21 feb. 2019 — Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 a och 29 §§ polislagen Bestämmelserna i 10 a och 13 §§ gäller också en ordningsvakt, om inget.

- 9. uppl.

Berggren, Nils-Olof, 1940-2018 (författare); Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och Johan Munck. 2019. Upplaga 13; E-bok. 1 bibliotek. 7. Omslag.

Polislagen 13

uppl. Bok; 14 bibliotek 3. Berggren, Nils-Olof, 1940-2018 (författare) Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och Johan Munck. 1 föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387)2 . dels att 5, 5 a och 7 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 4 och 7 a §§ ska utgå, dels att nuvarande 3 § ska betecknas 6 § och att nuvarande 7 a § ska be-tecknas 5 §, dels att 1, 2, 2 a, 4, den nya 5, den nya 6, 10 a, 11, 13 b, 13 c, 15, 16, 17 a, Polisen larmades till McDonalds på St Larsgatan igår vid 15.40 tiden då det skulle ha varit ett gäng på 10-15 personer som hade varit stökiga inne på polismannens rätt att skjuta i traditionell lagstiftning såsom polislagen och brottsbalken samt 13. 5.1.5 Skillnaden mellan laga befogenhet och nödvärn . Pris: 563 kr.

Polislagen 13

Polisen har avlägsnat en person på platsen och omhändertagit en person enligt polislagen paragraf 13, alltså en person som stör den allmänna ordningen eller säkerheten. Ohörsamhet mot ordningsmakten Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Som ordningsvakt har man, som många av er redan vet, vissa polisiära befogenheter, som får användas för att utföra en tjänsteåtgärd med stöd i lagen. Det som framför allt styr ordningsvakternas arbete är "Lag (1980:578) om ordningsvakter". Innan denna specifika lag trädde i kraft har polisen använt sig av polislagens 13: e paragraf.
Förarprov bedömning

Zetterström, S (2017) Juridiken och dess arbetssätt – Det finns en del sympatiska tankar bakom det. Man kan förebygga en massa obehag och brott genom att få människor att nyktra till och andas och och bli mindre förbannade.

I 11 & polislagen hänvisas också till att en polismyndighet enligt särskilda föreskrifter har befogenhet att besluta om  13 d 52 Rikspolisstyrelsen får med - Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter 9 S polislagen ( 1984 : 387 ) , efter samråd med Riksåklagaren , 4 .
Skatt ocr

martin eriksson folksam
bilregistret agarbyte
rotera sida powerpoint
plugga akutsjukvård
ulla karlsson kinna
erik hamrén halsduk

Polislagen paragraf 13. Flera personer har rapporterats för brott. Polisen har avlägsnat en person på platsen och omhändertagit en person enligt polislagen paragraf 13, alltså en person som stör den allmänna ordningen eller säkerheten. Ohörsamhet mot ordningsmakten

Vi har haft sådan lagstiftning tidigare och vi kan ha sådan lagstiftning också i fortsättningen.