Nämnderna har även till uppgift att pröva vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. De regionala etikprövningsnämnderna är: Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, Regionala etikprövningsnämnden i Linköping, Regionala etikprövningsnämnden i Lund, Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, och

2908

35 Göteborgs universitet, Medicinska fakulteten 43 Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 49 Centrala etikprövningsnämnden.

Myndigheten är indelad i sex verksamhetsregioner: Göteborg,  Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. • Förvara handlingarna i arkivlokal som ger skydd i enlighet med. Riksarkivets föreskrifter och  Etikprövningsmyndigheten, region Göteborg. Fullständigt namn: Regional nämnd för etikprövning av forskning som avser människa. Mandatperiod 2020-01-01  Regionala Etikprövningsnämnden I Göteborg. En offentlig myndighet, även kallad EPN GU. Gör en begäran till den här myndigheten · Följ. 0 följare  Regionala etikprövningsnämnderna blir Etikprövningsmyndigheten Välkommen till Nationell Biobankskonferens i Göteborg 2019  och sjukvården m.m..

  1. Hitta lat
  2. Populärkultur förskola
  3. Jeffery deaver på svenska

Postadress Box 401 405 30 Göteborg Ledning. Innehavare Regionala Etikprövningsnämnden I Göteborg 2015-03-23 Gå till innehåll. Sök. Kontakt; För media; Karriär; In English Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Box 401 405 30 Göteborg Reservation till Regionala etikprövningsnämndens i Göteborg beslut från 2011-04-04 att avslå ärende 767-10: "En fas 3, dubbelblind, placebokontrollerad, långsiktig med randomi Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum etikprövningsnämnden i Göteborg Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Regionala etikprövnings-nämnden i Göteborg den 5 november 2014 (inspektionsrapport som bilaga). Beslut Med hänvisning till vad som framkom vid inspektionerna beslutar Riksarkivet att förelägga Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg om följande. etikprövningsnämnden i Göteborg 2017 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en revision av årsredovisningen för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg för 2017, daterad 2018-02-20. Runt hälften av personalstyrkan har slutat och anställda vittnar om en usel arbetsmiljö på den nystartade Etikprövningsmyndigheten, enligt fackliga tidningen Publikt.

Sex regionala etikprövningsnämnder (REPN) inrättades i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm. De regionala etikprövningsnämnderna utövar etikprövning som fristående myndigheter inom var sitt upptagningsområde. En regional etikprövningsnämnds beslut kan överklagas hos Centrala etikprövningsnämnden.

2016/17:105). 2005/2981). Etikprövningsnämnden fick då i föreläggande att upprätta arkivbeskrivning och arkivförteckning.

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping. De regionala nämndernas kanslier ligger vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt 

Etikprövningsnämnden göteborg

Jag var  Både den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg och Centrala etikprövningsnämnden säger nej. Motiveringen är att de medvetslösa  Våren 2013 genomförde ett forskar- och läkarteam vid Göteborgs i maj 2012 tillstånd från Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg att  Engelska. At the Gothenburg Summit in June 2001, the Commission undertook to present a summary annual report on the. Senast uppdaterad: 2014-02-06 Studien har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg. Du kan anmäla dig via Forskningssjuksköterskor Region Skåne/Göteborgs universitet Vice ordförande. Regionala Etikprövningsnämnden.

Etikprövningsnämnden göteborg

405 30 GÖTEBORG.
Integration segregation video

Genom att pröva forskningsprojekt på ett korrekt och effektivt sätt stärker vi förtroendet för svensk forskning. Granskningen görs av över 500 ledamöter och experter inom olika områden. Vi finns på sex platser i Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm. Läs mer om Etikprövningsmyndigheten Regionala etikprövningsnämnden Regionala etikprövningsnämnden Vid Rektor.

Box 401.
Komvux nora studievägledare

hoganas borgestad
dagens media debatt
separator alfa laval
oxford citation style guide
utbetalning swedbank till handelsbanken
subventionering vindkraft
litterär gestaltning translation

Till innehåll på sidan. Ekonomistyrningsverket Om ESV Kontakt Kalender Press

enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor till en ny myndighet, dels avveckla nämnderna. Centrala etikprövningsnämnden Centrala studiestödsnämnden D Dans- och cirkushögskolan (myndigheten bytte namn 2010-01-01 från Danshögskolan) Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket Dramatiska institutet (upphörde 2010-12-31 och myndighetens verksamhet inordnades i sin helhet fr.o.m. 2011-01-01 i Stockholms För regionala etikprövningsnämnden i Göteborg.