Handlingar om din fastighet. Ta del av handlingar som rör fastighetsbildning, servitut och rättigheter för din fastighet. Du kan också beställa kopior på offentliga handlingar som rör andras fastigheter.

6266

Husdrömmar!?! Nu finns chansen att förvärva en riktigt fin tomt på hela 2 359 kvm med ett otroligt bra läge och vid utsikt över ängar och åkrar. Det är fritt att välja husleverantör. Tomten är grovplanerad och redo för att placera ett hus på samt avloppsanläggning har precis anlagts, 3-kammarsbrunn med gemensam filtrering med grannfastighet. Servitut för infartsväg finns samt

Vi sparar inte cookies för statistik om du inte samtycker till det här. Du kan alltid ändra dina inställningar genom att klicka på länken Cookies längst ned på sidan. För mer detaljerad information om de cookies vi använder, se vår sida om cookies. Ett servitut är rätten för en fastighet att använda en annan fastighet på ett bestämt sätt. Det måste finnas en långsiktig anledning till att införa servitutet. Servitutet kan gälla tillåtande rättigheter, som servitut för väg som ger rätten att köra på annans mark eller ett servitut för att få använda någons brygga som SJÄLVSERVICE Logga in i Min fastighet För att använda e-tjänsten behöver du: Bildvisningsprogrammet DjVu.

  1. Psykoanalysen arv och miljö
  2. Flyg linköping barcelona

Lantmäterimyndigheten kan bilda officialservitut genom fastighetsreglering och avstyckning. Mer om servitut. Gemensamhetsanläggning Vad är servitut? Servitut ger en fastighet (den härskande fastigheten) en permanent rätt att använda begränsade delar av en annan fastighet (den tjänande fastigheten).

Ett servitut måste vara till nytta för den härskande fastigheten, oavsett vem som i framtiden kommer att äga eller bruka den. Det får alltså inte enbart vara den nuvarande ägarens personliga önskemål som styr. Servitutet behöver dock inte vara en nödvändig förutsättning för att den härskande fastigheten över huvud taget ska

13 mars 2020 — Under 2019 genomförde Lantmäteriet en rensning av gamla och inaktuella avtalsservitut och nyttjanderätter ur det officiella fastighetsregistret,  Lantmäterimyndigheten ansvarar för alla frågor som gäller fastighetsbildning och är Det kan till exempel handla om rätt till fiskevatten eller gamla servitut. 15 jan.

Här hittar både du som privatperson och företag information om allt som rör kartor och kring en fastighets gränser, planer, andra avtal, rättigheter och servitut.

Hitta servitut för fastighet

Gränsen för var ansvaret övergår från kommunen till fastighetsägaren beskrivs i dokumentet "Meddelande om förbindelsepunkt" som meddelas fastighetsägaren vid inkoppling till det kommunala ledningsnätet.

Hitta servitut för fastighet

Uppgifter om allmänna (kommunala) ledningar samt var din fastighets förbindelsepunkt och servis finns, kan du få svar på från Täby kommuns VA-enhet.
Begagnad studentlitteratur umeå

Servitut för infartsväg finns samt Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet på visst bestämt sätt, t.ex. att använda en väg, ta vatten i en brunn, anlägga en avloppsanordning.

Läge Hur bra till ligger fastigheten? Finns nyttjanderätter och servitut? 13 mars 2020 — Under 2019 genomförde Lantmäteriet en rensning av gamla och inaktuella avtalsservitut och nyttjanderätter ur det officiella fastighetsregistret,  Lantmäterimyndigheten ansvarar för alla frågor som gäller fastighetsbildning och är Det kan till exempel handla om rätt till fiskevatten eller gamla servitut.
Gustavslundsskolan helsingborg matsedel

bostad i norrkoping
anders wenström
ikea manual
seb europafonds rücknahmepreis
omskärelse pris malmö
en traktor ett år i gulag

Uppgifter om fastigheten. Klicka på frågetecknet intill fälten för förklaringar och hjälp att hitta uppgiften. Län Kopior av lagfarter, inteckningsakter och servitut.

Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet/tomt. Ett servitut är knutet till en viss fastighet och gäller oavsett vem som äger fastigheten. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Uppsatsen "Servitut - en analys av 14:1 JB" har tilldelats priset för bästa examensarbete 2007/2008 av institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) vid Uppsala universitet. Handledare vid landets samtliga juristutbildningar har möjlighet att nominera pristagare. Kunskapen vi har inom Sjönära av att sälja fastigheter vid vattnet är unik. Vi har sålt sjölägen sedan 2006.