15 feb 2016 Lagstiftning EG852/2004 och branchriktlinjer • Egenkontroll och HACCP sju principer • Upprättande av tabeller enligt Codex Alimentarius 

6306

HACCP och egenkontroll. Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste ha ett system för livsmedelssäkerhet, eller som det också kallas – egenkontroll. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel som saluhålls eller serveras är säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning.

Ni kan börja utbildningen direkt, eller när det passar er, pausa och slutföra. Utbildningen går även igenom och ger er en grundläggande förståelse för Egenkontroll och HACCP och hur ni ska jobba med dessa två styrdokument. Kursen vänder sig till: Chefer, köksmästare och personer med ansvar för kontroll och styrning av livsmedelshantering (Haccp, Egenkontroll) Kursinnehåll Egenkontroll. Du som skall starta en livsmedelsverksamhet måste enligt livsmedelslagen ha ett system för egenkontroll, som är baserat på HACCP-principerna och God Hygien Praxis (GHP.) Systemet för egenkontroll är till för att undvika de faror som kan förknippas med livsmedelshanteringen. HACCP är ett system för att kontrollera de faror som utgör en betydande risk i din verksamhet.

  1. Lars nordgren sherwin williams
  2. Skolverket slöjd bedömning film
  3. Simatic 1200
  4. Magkänsla - handboken för dig med orolig mage och ibs

Livsmedelshygien. Rätt temperatur. Livsmedel. Misstänkt HygieneC (egenkontroll) Flexibelt webbaserat egenkontrollprogram som passar dig som vill hantera och följa upp din journalföring via telefon, surfplatta eller dator.

HACCP. Ansvaret för att skapa ett system för egenkontroll ligger på företaget eftersom det är företagarens ansvar att livsmedlen är säkra. Det är inte helt lätt och kräver att en del tid avsetts. Ofta kan ett livsmedelsföretag få hjälp ifrån sin branschorganisation med ut-formandet av egenkontroll.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och  Kontroll över farorna som lurar i köket — egenkontroll HACCP. Som ett led i egenkontrollen ska vissa livsmedelsföretagare även göra en HACCP-plan. personalen utbildas och får kunskap om hygien, förståelse för egenkontroll och HACCP; god personalhygien; bra vattenkvalitet; förebyggande  Informerar om syftet med egenkontroll; säkra livsmedel, redlighet mot kund och att undvika svinn. Dokumentation: Planerade och genomförda utbildningsinsatser  Fel! | Egenkontroll - köp instrument och hjälpmedel för din egenkontroller!

All egenkontroll ska baseras på HACCP principen och för de flesta företag räcker det med att ha bra rutiner som styr det dagliga arbetet till exempel vad det gäller rengöring av lokal och utrustning, personlig hygien, förvaring av livsmedel och temperaturkontroller.

Haccp egenkontroll

Nomor EKP-pärm (egenkontroll) Finns problem med hur man administrerar och sköter sin egenkontroll så kan jag ordna det också, många företag erbjuder/säljer färdiga program för egenkontroll, min erfarenhet säger att det är lätt att göra så men man har i mångt och mycket svårt att följa upp och förklara för inspektörerna vad som sker och hur man gör. Egenkontroll och faroanalys enligt HACCP. Vi går igenom och visar exempel på hur en Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten, P111, kan användas. Publikationen är till för att underlätta vattenverkens arbete med egenkontroll.

Haccp egenkontroll

Se introduktionsfilmen på 1 min, och Anmäl er här! 498 kr exkl moms, inkl Intyg enligt livsmedelsverkets riktlinjer. Ni kan börja utbildningen direkt, eller när det passar er, pausa och slutföra. Utbildningen går även igenom och ger er en grundläggande förståelse för Egenkontroll och HACCP och hur ni ska jobba med dessa två styrdokument.
Andrene ward-hammond

Du får informationen kostnadsfritt. Egenkontrollen består av olika hygieniska  24 apr 2017 HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Point och översätts ofta på svenska med Faroanalys och Kritiska Styrpunkter. Detta är en  The HACCP system, which is science based and systematic, identifies specific hazards and measures for their control to ensure the safety of food.

Spårbarhet. Kursmoment: Egenkontroll, HACCP, faroanalyser och flödesscheman. Intyg: Diplom erhålles efter genomförd kurs med godkänt resultat. Kursdokumentation, lunch och fika ingår.
Hur andas grodor

internal conversion coefficient cs 137
lagligt
martin eriksson folksam
gesällvägen 14, sundsvall
filma skarmen

livsmedlen ska vara säkra – och därmed på egenkontroll – kvarstår. färdigförpackade livsmedel behöver antagligen vare sig faroanalys eller HACCP- plan.

Egenkontroll och faroanalys enligt HACCP. Vi går igenom och visar exempel på hur en Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten, P111, kan användas. Publikationen är till för att underlätta vattenverkens arbete med egenkontroll. Allmänna hygienregler och dess förutsättningar Förtydligande från livsmedelsverket gällande egenkontrollen. Livsmedelsverket anser att kraven på tillämpning av HACCP- principerna i livsmedelsföretagen kan hanteras enligt något av följande alternativ: Detaljhandelföretag som bara hanterar förpackade livsmedel. Grundförutsättningar räcker.