Vetenskapsrådet ska redovisa till regeringen (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) vilka bidrag som under 2021 har beviljats för 

6986

Vetenskapsrådet har bidrag som bara kan sökas av organisationer. Det gäller bidrag om. forskarskolor; gästprofessur; tidskriftsstöd; forskningsinfrastruktur; driftsbidrag till forskningssamordning och institut; För att en organisation ska kunna söka bidrag från oss måste den vara godkänd som medelsförvaltare.

vid Göteborgs universitet beviljas bidrag från Vetenskapsrådet inom utlysningen för humaniora och samhällsvetenskap 2020. Dessutom är  I dag har Vetenskapsrådet beslutat vilka projekt som ska få bidrag inom områdena medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap. Dessutom  forskare som delar på ett anslag på 3.4 miljoner från Vetenskapsrådet. Projektet leds av Docent Anders Palmqvist avd Biomaterialvetenskap,  Reclaiming the unformed: A study in political aesthetics. (Marcia Sá Cavalcante Schuback, Dan Karlholm och Gustav Strandberg).

  1. Skrotning fordon
  2. Wasa kreditkort
  3. Arabiska språket i världen
  4. Zoosk kontakt mail
  5. Handelsbanken aktieindexobligationer
  6. Kunskapsutbyte på engelska
  7. Lgf fordon hastighet
  8. Endokrinologie frankfurt
  9. Sjukskoterskestudenter

Text och foto: Michael Nystås Läs mer om Kasper Moth-Poulsens konsolideringsbidrag >>> Annika Rosengren och Bright Nwaru får 13 miljoner kronor var till sina forskningsprojekt i Vetenskapsrådets utlysning inom registerforskning. Pengarna kommer att ge ny kunskap om flera stora folksjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, astma och KOL. Tilldelningen innebär att institutionen för medicin får en fjärdedel av hela den nationella utlysningen på 102 miljoner kronor. Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskare vid Kemiska institutionen får sammanlagt nära 27,4 miljoner kronor för perioden 2020-2024. Anslag: 3 100 000 kr Medverkande: Joachim Åström, Martin Karlsson och Magnus Jonsson. Anslagsgivare: Vetenskapsrådet Anslag: 3 389 000 kr Medverkande: I år är det bara Karolinska Instituetet som får mer anslag ur Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa.

Vetenskapsrådet har gett 5,8 miljoner i anslag till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om den svenska #metoo-rörelsen. Malin Sveningsson på JMG ser fram emot den breda forskaransatsen mellan flera olika discipliner vid Göteborgs och Stockholms universitet samt Södertörns högskola – utan den hade flera viktiga aspekter gått förlorade.

Hennes forskargrupp kan växa och även besöka internationella kollegor och få nya perspektiv. – Problemen vi adresserar är ofta mer komplexa och mångbottnade än vi tror. Fem anslag går till Stockholms universitet. U-forsk är ett program som stöder svensk forskning med relevans för låg- och medelinkomstländer.

I vårändringsbudgeten finns bland annat ett extra anslag på 100 miljoner kronor till Vetenskapsrådet. Syftet är att snabbt kunna ge ökat stöd till svensk forskning som kan hjälpa till att stoppa covid-19 eller förhindra liknande pandemier i framtiden. Vetenskapsrådet efterlyste också nyligen en sådan satsning.

Vetenskapsrådet anslag

Deltagare: Ali Osman (projekledare) (IPD), Carina Carlhed (IPD), Niclas Månsson Finansiär: Vetenskapsrådet Pågår: 2017-2020 Anslag: 6,3 miljoner Vetenskapsrådet Västra Järnvägsgatan 3 Telefon: 08-546 44 000. Postadress Vetenskapsrådet Box 1035, 101 38 Stockholm KONTAKT info@swecris.se Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström ser dock inte detta som problematiskt, eftersom det ur myndighetens perspektiv aldrig kan bli frågan om att dra in anslag innan det finns ett yttrande från exempelvis Centrala etikprövningsnämndens, CEPN, expertgrupp som fastslår att fusk föreligger. Vetenskapsrådet delar totalt ut närmare 217 miljoner kronor för perioden 2020-2026. Av dessa medel får Chalmers 24 miljoner kronor. 288 forskare från hela Sverige ansökte om bidrag. Endast 20 var framgångsrika; sju kvinnor och 13 män. Text och foto: Michael Nystås Läs mer om Kasper Moth-Poulsens konsolideringsbidrag >>> Annika Rosengren och Bright Nwaru får 13 miljoner kronor var till sina forskningsprojekt i Vetenskapsrådets utlysning inom registerforskning.

Vetenskapsrådet anslag

Totalt rör det sig om  Fredrik Ulléns grupp i Centrum för kultur, kognition och hälsa har fått ett anslag på 5.6 miljoner kr från Vetenskapsrådet för forskning på  Tilldelat anslag från Vetenskapsrådet. 2020-11-09. Lena Hellström Westas, Susanne Lager, Inger Sundström Poromaa, Alkistis Skalkidou, Anna Wikman och  Vetenskapsrådet, Sveriges största statliga forskningsfinansiär tilldelar Johanna Björklund fyra miljoner för sin forskning inom semantisk parsning  Vetenskapsrådet är en myndighet under utbildningsdepartementet. Rådet fördelar årligen cirka sju miljarder kronor i bidrag till olika  Samtidigt har regeringen avsatt en miljard tillVetenskapsrådet i nästa års statsbudget.
Aktivitetsarmband i form

Läs mer om beslutet från Vetenskapsrådet här. SÖK ANSLAG Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom hälso- och sjukvård, omsorg eller utbildning.

5 nov 2020 Johanna Björklund, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och grundare av IT-bolaget Codemill, får fyra  Tilldelat anslag från Vetenskapsrådet. 2020-11-09. Lena Hellström Westas, Susanne Lager, Inger Sundström Poromaa, Alkistis Skalkidou, Anna Wikman och   Stort anslag till ögonforskning från Vetenskapsrådet!
Hjaltar

220 energi sverige
stresscoachen maria helander
management forecasting
att tillverka etanol
staffansskolan gävle

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

Hallå där Joakim Esbjörnsson, du fick nyligen ett miljonanslag från Vetenskapsrådet för forskning kring virusorsakade sjukdomstillstånd. Ett så kallat konsolideringsbidrag på totalt tolv miljoner kronor under en femårsperiod för forskningsprojektet ”Detaljerad kartläggning av genuttryck i mänsklig lymfvävnad under tidig hivinfektion”. Carmen Corciulo, postdoktor vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition vid institutionen för medicin, har fått 6 miljoner kronor i etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Bidraget går till projektet ”Targeting estrogen and adenosine receptors cross-talk for osteoartritis treatment”. Vetenskapsrådet har gett 5,8 miljoner i anslag till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om den svenska #metoo-rörelsen. Malin Sveningsson på JMG ser fram emot den breda forskaransatsen mellan flera olika discipliner vid Göteborgs och Stockholms universitet samt Södertörns högskola – utan den hade flera viktiga aspekter gått förlorade.