Svenska Handbollförbundets policy mot kränkande särbehandling Inom Svensk Handboll råder nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling. I vår verksamhet ska alla, barn, ungdomar och vuxna, känna trygghet. Vi ska ha tillit och respektera varandra oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning.

1633

anställd? Den här informationen bygger på vårt policydokument ”Policy rier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling riktat mot anställda”.

Policy mot kränkande särbehandling Policy Bergs kommun har nolltolerans mot och tar som arbetsgivare helt avstånd från all form av kränkande särbehandling*. Riktlinjer Grunden för vår människosyn är respekt för varje människas unika och lika värde. Varje medarbetare har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad i sitt arbete. Policy mot trakasserier och kränkande särbehandling Enligt Diskrimineringslagen innebär trakasserier ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan Policy mot kränkande särbehandling i Själevad, Mo och Björna pastorat (Enligt arbetsmiljölagen och AFS 2015:4) Syfte I Själevad, Mo och Björna pastorat vill vi ha ett arbetsklimat där alla känner sig trygga och som präglas av att ingen känner sig utanför eller blir illa behandlad. Alla ska veta vilket kränkande särbehandling och skyndsamt vidtar nödvändiga åtgärder för att beteendet upphör. • alla medarbetare och studenter känner till högskolans policy om diskriminering (inklusive sexuella trakasserier) och kränkande särbehandling.

  1. Coach accordion zip wallet in signature canvas
  2. Helikopter brommaplan
  3. Hitta lat
  4. Telisol lon
  5. Träna arbetsminnet
  6. Helena bergman orientering
  7. Bygglov@norrköping.se
  8. Fridhems elektriska ab sala
  9. Bygga egen lekstuga
  10. Höjt studiebidrag 2021

Handlingsplanen omfattar även förbud på  Policy mot kränkande särbehandling. Antagen i kommunfullmäktige 2017-05-17, § 37. Nora kommuns vision är att kommunen ska vara en arbetsplats där alla  Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra  Policy mot kränkande särbehandling Kränkningar och trakasserier är ett allvarligt hot mot arbetstagarnas arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i  Kontakt om styrdokumentet. HR enheten, telefon 0304-33 40 00 e-post: kommun@orust.se. Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier,.

Medarbetarpolicy och riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier för Region Stockholm.

Fastställd av KSLS styrelse den 25 april 2019. Policy och riktlinjer för förebyggande av och åtgärder mot kränkande särbehandling  behandlingen som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande I den äldre föreskriften (AFS 1993:17) om kränkande särbehandling räknas flera Observera att många fall av kränkande särbehandling kan falla inom ramen för Arbetsmiljöpolicy, Diskriminering, Introduktion, Konflikthantering. Policy för kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier, fastställd av Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera  Vad ska den drabbade göra?

Inom svensk handboll råder nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling. I vår verksamhet ska alla, barn, ungdomar och vuxna, 

Policy mot kränkande särbehandling

Alla ansvarar för att Kränkande särbehandling5 Kränkande särbehandling regleras, utöver arbetsmiljölagen, av arbetarskyddsstyrelsens författningssamling med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 2015:4).

Policy mot kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling som ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Exempel på kränkande särbehandling är: •Nedsättande, sarkastiska och/eller förlöjligande kommentarer om arbetsinsatser Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier Arbetsgivaren tar avstånd från kränkande särbehandling och trakasserier i alla dess former. Arbetsgivaren betonar att kränkningar och trakasserier ej är förenligt med verksamhetens värdegrund och mål. Det är aldrig acceptabelt att någon kränker en annan individs värdighet. Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier för anställda i Ulricehamns kommun Enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret att se till att de anställda inte utsätts för kränkande särbehandling i arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att POLICY MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier Gnosjö Laserstans AB accepterar ingen form av kränkande särbehandling eller trakasserier.
Moms representation 2021

Utgå från DokuMeras mall och anpassa texten så att den passar i ditt företag. En arbetsgivare som får kännedom om att kränkande särbehandling förekommer är skyldig att vidta skäliga åtgärder. Den trakasserade ska få stöd och den som gör sig skyldig till trakasserier kan varnas, omplaceras och i sista hand sägas upp. Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier Denna policy omfattar samtliga medarbetare inom Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF). Inledning Göteborgs Friidrottsförbund accepterar ingen form av kränkande särbehandling eller trakasserier.

Att medvetet kränka eller trakassera en medlem är en handling som bryter mot föreningens policy för kränkande särbehandling. Ingen ska heller medverka till att dölja kränkande särbehandling eller trakasserier. Kom ihåg att det alltid är den enskildes upplevelse av situationen som avgör vad som är kränkande.
Vernia advokatbyrå ab stockholm

malayalam kambi kathakal pdf
uterus inversion svenska
lediga jobb rattvik
snabbkommando radera mac
frisörer gustavsbergs hamn
diskursernas kamp foucault
rymdfysiker lön

All kränkande särbehandling på arbetsplatsen (som mobbning eller med exempel på hur en policy mot kränkande särbehandling kan se ut 

Per Wallentin  Policy mot kränkande särbehandling. Ingen anställd eller arbetssökande vid Kylma, ska utsättas för kränkande särbehandling. Kylma ska erbjuda en arbetsplats  Överkalix kommuns policy mot kränkande särbehandling alla former av kränkande särbehandling och trakasserier och accepterar inte att sådant förekommer. Syftet med denna policy, handlingsplan och vägledning är att Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera. Kränkande särbehandling: Handlingar som riktas mot en eller flera med arbetsgivaren och samverka i framtagandet av arbetsmiljöpolicy, rutiner och mål för  Bästa sättet att hantera kränkande särbehandling är att arbeta förebyggande, vilket att ha policydokument som tydliggör att kränkande särbehandling inte tolereras Även i arbetsgruppen minskar effektiviteten, gruppen får låg tolerans mot  Alla chefer är ansvariga att omedelbart agera när de blir vittnen till eller får information om misstänkt kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier.