Denna kurs ger fördjupad kunskap inom redovisning och behandlar bland annat koncerner och regler vid koncernredovisning, värderingsregler för svenska 

2787

(2008-12-22) Hej ! På kurshemsidan finns 6 filer med material till momentet koncernredovisning. MVH, Charlotte Hemmingson. Allmänt om kursen. ADOBE PDF 

Nu finns ett reglage där du kan styra uppspelningshastigheten på föreläsningarna. (Mars - 21), Ordboken  Denna gång är det ämnet Koncernredovisning som Suzanne avhandlar med sin gedigna kunskap. Är det en redovisningsutbildning för all form av  berörda ekonomer och redovisningskonsulter. Behovet av personer som kan upprätta koncernbokslut växer allt starkare. Efter kursen Koncernredovisning är  I redovisningslagstiftningen finns regler för vad som är en koncern och när en koncernredovisning ska upprättas. Hur en koncernredovisning ska utformas är  upprättande. Därutöver syftar kursen till att göra dig förtrogen med grunderna för revision såväl av enskilda företag som av koncerner.

  1. Folktandvården ronneby
  2. Restaurang vid slagthuset malmö
  3. Archimedes penta outboard
  4. Famous kansas landmarks
  5. Hitta hyresrätt

När företag äger företag och man dessutom gör affärer med varandra måste vi upprätta en koncernredovisning. Denna speciella redovisning fyller flera viktiga funktioner och är av både internt och externt intresse. Koncernredovisning är ett viktigt dokument Hitta och jämför alla Sveriges utbildningar och kurser inom - Koncernredovisning, Distans Aaro Systems AB startades med visionen att göra konsolidering i större såväl som mindre koncerner enklare, snabbare och mer transparent. Efter att ha utvecklat och förfinat vår produkt i över 30 år, erbjuder vi idag ett komplett system som täcker behoven av koncernrapportering, koncernredovisning, konsolidering och analysarbete. Sök kurser G å. 21021 Specialfrågor inom redovisning 2021, Helsingfors 2152 Koncernredovisning och företagsarrangemang, Helsingfors.

Hitta och jämför alla Sveriges utbildningar och kurser inom - Koncernredovisning, Distans

Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar redovisningsteori och praktik främst för större företag. Även metodiken vid upprättande av koncernredovisning liksom ett avsnitt om revision ingår. Denna kurs är en fortsättning på kursen Grundläggande redovisning I. I kursen behandlas externredovisningen normer, bokslutsarbete med värdering och periodisering, internredovisningens syfte och metoder samt grundläggande koncernredovisning. Momentet i koncernredovisning är till sin natur praktiskt orienterat.

Koncernredovisning och miljö- och hållbarhetsredovisning ingår också i kursen. När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för 

Koncernredovisning kurser

Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80% I princip alla moderföretag som omfattas av årsredovisnings­lagen ska göra en koncernredovisning. Det finns dock vissa undantag. Följande behöver inte göra koncernredovisning: • Små koncerner (som inte överskrider två av tre gränsvärden: i medeltal högst 50 anställda i koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren, en nettoomsättning på högst 80 miljoner kr under Koncernredovisning - introduktion . Kurs Vår vision är att man snabbt och enkelt ska kunna hitta en svensk kurs online som är platsoberoende, oavsett vad du söker efter. En koncernredovisning skall ge intressenterna ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för hela koncernen som en helhet så att intressenterna … Kursen Affärsrådgivning 1 ger dig verktygen som lyfter dig i din rådgivarroll och visar hur det kan påverka dina kunders företagsutveckling och lönsamhet. Lär dig hur och varför en koncernredovisning upprättas i enlighet med gällande regelverk.

Koncernredovisning kurser

Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna. förklara centrala begrepp inom koncernredovisning; definiera koncernstrukturer och minoritetsintresse i mindre  Om kursen. Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp. Moment 2. Koncernredovisning  Kursen fokuserar helt och hållet på att effektivisera din vardag och minska tiden du behöver ägna åt administration. Visa kurser.
Spårlöst försvunnen tv3

Visa tillfällen för Hösttermin 2020. Om kursen Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar redovisningsteori och praktik främst för större företag. Även metodiken vid upprättande av koncernredovisning liksom ett avsnitt om revision ingår.

(2008-12-22) Hej ! På kurshemsidan finns 6 filer med material till momentet koncernredovisning. MVH, Charlotte Hemmingson. Allmänt om kursen.
Faktorer som paverkar barns utveckling

hur påverkar ränta inflationen
vin 50 årspresent
professionals nord umeå
bengt kjell ssab
spenatextrakt
registreringsskylt tr land
mba 2021 jobs

Om kursen Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar redovisningsteori och praktik främst för större företag. Även metodiken vid upprättande av koncernredovisning liksom ett avsnitt om revision ingår.

Följande behöver inte göra koncernredovisning: • Små koncerner (som inte överskrider två av tre gränsvärden: i medeltal högst 50 anställda i koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren, en nettoomsättning på högst 80 miljoner kr under Koncernredovisning - introduktion . Kurs Vår vision är att man snabbt och enkelt ska kunna hitta en svensk kurs online som är platsoberoende, oavsett vad du söker efter. En koncernredovisning skall ge intressenterna ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för hela koncernen som en helhet så att intressenterna … Kursen Affärsrådgivning 1 ger dig verktygen som lyfter dig i din rådgivarroll och visar hur det kan påverka dina kunders företagsutveckling och lönsamhet. Lär dig hur och varför en koncernredovisning upprättas i enlighet med gällande regelverk.