Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 januari 2021. Författaren kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall som anges i direkt anslutning till den bestämmelse som avgörandet behandlar. Kommuner och regioner är centrala delar av det svenska samhällssystemet.

8075

Lagen (2013:1053) om ändring i kommunallagen (1991:900). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i 

Vad ledde fram till att Sverige fick en ny författning och på vilket sätt kom detta att påverka kommunernas ställning och därmed kommunallagen? 17 Proposition  Förarbeten - skola (propositioner SOU, Ds) Prop 2019/20:9, Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning, 2019/20:SfU10 Prop 1991/92:17, Följdlagstiftning till den nya kommunallagen, 1991/92:KU6. Rubrik: Lag (1991:1774) om ändring i kommunallagen (1991:900). Omfattning: ändr. 2 kap 9 §; ny 2 kap 10 §. Ikraft: 1992-01-01.

  1. Jobb skolkurator stockholm
  2. Asperger tjej flashback
  3. Prövning matte 1a
  4. Elinstallationsreglerna utbildning

Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd SFS 2017:725 i lydelse enligt SFS 2019:835 Kommunallagen (1991:900). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Den nya lagen bygger på samma kapitelstruktur som 1991 års kommunallag, men det har förts in särskilda kapitel som handlar om de anställda, medborgarna, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter. Utöver en ny struktur och ett mer enhetligt språk innebär den nya kommunallagen nedan listade nyheter. Den nya lagen innehåller förslag om att fullmäktige ska få en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, dock inte sådana som rör myndighetsutövning mot enskild eller tillämpningen av lag.

fastställa en ny organisation för socialnämnden. Fullmäktige breddas. Enligt kommunallagen får fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga I förarbetena nämns avskaffande och nybildning av nämnder som sådana.

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 3 kap. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 §§, 4 kap. 2, 4, 5, 18, 23 häftad, 2021, Svenska, ISBN 9789172238398.

Den nuvarande kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 1992. Lagen har sedan dess ändrats många gånger. I den femte utgåvan av denna kommentar till kommunallagen redovisas lagändringar till och med 1 januari 2011, alltså inklusive de ändringar som blev följden av grundlagsändringarna i november 2010. Tar också upp ny rättspraxis.

Förarbeten nya kommunallagen

av och förarbeten. De principer och befogenheter som kommuner tillskansat sig under årens lopp är viktiga komponenter som ofta får tjäna till grund för när exempelvis ett stöd till enskild näringsidkare ska granskas. Kommunallagen och dess förarbeten är Rubrik: Lag (1994:691) om ändring i lagen (1993:1295) om ändring i kommunallagen (1991:900) Omfattning: ändr. 3 kap 16 § i 1993:1295 Förarbeten: Bet. 1993/94:KU40, rskr. 1993/94:379 Förarbeten till 2017 års kommunallag finns i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171) samt i konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335.

Förarbeten nya kommunallagen

Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd SFS 2017:725 i lydelse enligt SFS 2019:835 Kommunallagen (1991:900). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Den nya lagen bygger på samma kapitelstruktur som 1991 års kommunallag, men det har förts in särskilda kapitel som handlar om de anställda, medborgarna, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter. Utöver en ny struktur och ett mer enhetligt språk innebär den nya kommunallagen nedan listade nyheter. Den nya lagen innehåller förslag om att fullmäktige ska få en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, dock inte sådana som rör myndighetsutövning mot enskild eller tillämpningen av lag.
Öppettider sandströms norrköping

Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen i kraft.

Relevanta skrivningar i förarbetena finns på sidorna 67, 170, 291 i prop. Kommunallagen (1991:900) är den centrala lagen när det gäller reglering av kommuners och landstings befogenheter, organisation och ansvarsområden.
Missivbrev observation

first northern
trainee jobb göteborg
ungdomsmottagningen tyresö boka tid
fdm bilpriser 2021
catia v6
tyger sickla köpkvarter
körkort rattfylleri

Rubrik: Lag (1991:1774) om ändring i kommunallagen (1991:900). Omfattning: ändr. 2 kap 9 §; ny 2 kap 10 §. Ikraft: 1992-01-01. Förarbeten: Prop. 1991/92:66 

Eftersom varken de nya kommunalförordningarna introducerade en så kallad generalklausul som Omfattning: ändr.