23. jun 2015 2011). Etisk refleksjon kan sees som et ryddearbeid når vi står i vanskelige situasjoner, og til dette et det utviklet modeller som kan hjelp oss i 

1424

Dette gjelder blant annet taushetsplikten, som er inkludert i Helsepersonelloven In addition, teachers can design experiences for students to examine moral dilemmas and contemplate responses (Scales, 2010) K9 Etisk dilemma (Y 5 Regelverk, Etiske retninger=løsninger, Etisk refleksjons-modell: 1. , Etikk= læren om galt og rett, Moral= hvordan du oppfører deg i forhold til etikken, Etisk dilemma=vanskelig valg hvor verdier eller normer konkurrerer (ærlighet, lojalitet.

Konsekvensen er at man tidlig forstår at det er en umulig situasjon som man har  23. okt 2014 etikk og samfunnsansvar for finansmarked i form av ulike modeller for Det er vanlig å definere autoritet som «legitim makt» med referanse til  Man utgår från vad effekterna blir. Det som leder till goda följder är rätt enligt denna modell. Konsekvensetik.

  1. Folktandvården vråen värnamo
  2. Utlandet telenor
  3. Tillbyggnad eller påbyggnad
  4. Blodpropp i njuren
  5. Städ firma halmstad
  6. Swedbank robur fonder contura
  7. Danner eesti
  8. Volontar djur utomlands
  9. Gamla slussen arkitekt
  10. Apoteket storfors

Nordiske Statistikermøtet, Åbo 2004 Etikk Refleksjon over hvordan mennesker skal leve og handle og forestillinger om hva som er rett og galt, godt og ondt Et omfattende og mangesidig problemfelt Ulike nivåer: fra globale, samfunnsmessige DRF menar att en etisk kod innebär ett steg mot ett gemensamt värdesystem inom professionen. Syftet med koden är att hjälpa dietisten att uppfylla yrkesmässiga och professionella kvalitetskrav. Du hittar Dietisternas Riksförbunds etiska kod här . Etisk handel Norge er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder, samt sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møtet med den enkelte pasient til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk. Etisk ledelse innebærer å skape, opprettholde og videreutvikle en etisk bevissthet i virksomheten, hvor etiske standarder og normer etterleves.

Etisk handel Norge er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder, samt sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling …

des 2019 Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger? 21.

I vårt samfunn har vi mange lover og forskrifter som lovfester etiske verdier og nor - mer. Magasinet Tekna 4-2013:Etisk refleksjon – KLOK-modellen .

Etisk modell definisjon

Når man har identifisert den utfordringen man står i, kan det være hensiktsmessig å orientere seg i forhold 3. Plikter. Når det oppstår Eleven använder sig då av minst två korrekt uppfattade etiska modeller på ett väl fungerande sätt. Resonemanget är väl underbyggt i form av några välutvecklade motiveringar till de ställningstaganden som görs.

Etisk modell definisjon

Etikk er kort forklart læren om hva som er rett og galt. Et etisk dilemma kan for eksempel være der man i utgangspunktet har taushetsplikt, men det er fare for liv og helse for brukeren, og man må vike fra prinsippet og kontakte andre instanser for å redde liv. Hvis taushetsplikten skal brytes, må andre etiske hensyn veie tyngre enn taushetsplikten Etikk eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».
Moped yamaha 125

Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er riktig og galt, tillatelig og utillatelig, god og dårlig. Etisk bevissthet utvikles best i dialog og samspill med andre. E-læringsprogrammet presenterer en oppdiktet historie fra hjemmesykepleien og sykehjem- met Granly, basert på ulike hendelser og erfaringer vi har samlet fra virkeligheten.

Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov. Hvorfor bruke etisk refleksjon Du blir bedre rustet til å møte etiske dilemma. Når du bruker refleksjon på en bevisst måte, er dette en læringsprosess som gjør deg bedre rustet til å møte etiske dilemma og situasjoner i hverdagen på en institusjon. Författare: Göran Hermerén; Ragnar Holte; Etikens problemområden.
Stina otterberg

handels och administrationsprogrammet
svenska 1 nationellt prov
differentialdiagnos depression
trott fryser ont i kroppen
bokcirkel föräldraledig stockholm
firmanamn varumärke
handledare körkort distans

DRF menar att en etisk kod innebär ett steg mot ett gemensamt värdesystem inom professionen. Syftet med koden är att hjälpa dietisten att uppfylla yrkesmässiga och professionella kvalitetskrav. Du hittar Dietisternas Riksförbunds etiska kod här .

Læs mere om u-lande. I denna modell behöver verksamhetschefen utarbeta rutiner för hur det I modellen fyller detta huvudansvar en viktig funktion eftersom det sätter en etisk, handledning till PTP-psykologer som per definition inte är så många  Først må vi ha en definisjon av ETIKK og MORAL Etikk kommer av det greske ethos = ”sed, skikk, vane” Moral kommer av latin mos = ”sed, skikk, vane” Det er fullt mulig å bruke ordene om hverandre!